Välkommen till Stadsinformation om Norrland.

Om Norrland

Norrland är den nordligaste och till ytan största av Sveriges tre landsdelar och består av fem län: Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Landsdelen definieras av nio landskap: Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Norrland har en landarea på 242 735 km², vilket utgör 59,6 procent av Sveriges yta. Den fastboende befolkningen uppgår till 1 163 255 invånare (2014), vilket endast utgör cirka 12 procent av Sveriges befolkning, och återspeglas i Norrlands låga befolkningstäthet, cirka 4,8 invånare per km². I Norrland lever två av Sveriges minoritetsfolk, samer och tornedalingar. Norrland sträcker sig utmed bergskedjan Skanderna som gör terrängen bergig. Inlandet väster om högsta kustlinjen har aldrig varit täckt av hav och större insjöar och saknar därför de finkorniga sedimentjordarter som är mest lämpade för jordbruk. Jordbruket nådde inte landsdelen förrän under yngre bronsålder, vilket har bidragit till att inlandet är glesbefolkat. Järnåldersfynd visar emellertid att välstånd uppstod på norrländska handelsplatser till följd av att omfattande mängder järn utvanns ur de många myrmarkerna och järnrika sjöarna i Södra norrlands inland, och av att pälshandel bedrevs med en fångstkultur längs med norrländska älvar för leverans främst till Mälardalen och vidare till kontinenten. Den stora tillgången på skog medförde att många vattensågar har lokaliserats till Norrland sedan 1570-talet, och järnbruk sedan 1600-talet. Sveriges industrialisering kan anses ha startat med sågverken i Norrland, där ångdrivna sågar började anläggas 1849, något som resulterade i en betydande nettoinflyttning till Norrland. Den pågick till 1930-talet, och befolkningstillväxten varade till omkring 1960. Sedan tidigt 1900-tal är en ansenlig andel av Sveriges elproduktion, massaindustri, gruvbrytning och elintensiv tillverkningsindustri lokaliserad till Norrland, resulterande i att samtliga Norrlandslän har högre varuproduktion per capita än riket (2011).

Städer i Norrland

Fjällen

Just nu hittade vi inga jobbannonser i Norrland.